Zasypki dla dzieci powodują raka?

W ciągu ostatnich tygodni we wszystkich mediach aż wrzało od wyroku sądu dla firmy Johnson&Johnson, która została oskarżona przez amerykańską klientkę o to, że ich zasypki dla dzieci przyczyniły się do jej zachorowania na raka jajników. Tuż po wyroku media zalały konsumentów szeregiem doniesień o rzekomej szkodliwości pudrów i zasypek dla dzieci. Skąd te doniesienia? Czy rzeczywiście zasypki dla dzieci powodują raka?

Co wchodzi w skład zasypek dla dzieci?

Głównym składnikiem zasypek dla dzieci jest talk. I to właśnie talku dotyczą wszystkie doniesienia medialne o rzekomej rakotwórczości zasypki dla dzieci.

Talk to miękki minerał z grupy krzemianów występujący w naturze. W przemyśle jest wykorzystywany od ponad 120 lat. Stosowany jest m.in. w żywności (np. w gumach do żucia), lekach, kosmetykach. W przemyśle kosmetycznym talk jest stosowany przede wszystkim w zasypkach dla dzieci i dorosłych oraz w produktach do makijażu (np. w pudrach do twarzy).

Dzięki zastosowaniu talku zasypki zmniejszają tarcie na skórze, zapobiegają podrażnieniom skóry oraz pozostawiają ją gładką i miękką.

Bezpieczeństwo stosowania talku

W mediach można znaleźć doniesienia na temat rzekomej szkodliwości talku. Przede wszystkim sugerowane są właściwości rakotwórcze talku. Doniesienia te nie są poparte ŻADNYMI rzetelnymi badaniami naukowymi.

Istnieje obszerny materiał naukowy potwierdzający bezpieczeństwo talku. Przede wszystkim talk nie przenika przez skórę, a więc nie kumuluje się w organizmie. Wbrew doniesieniom talk nie wykazuje działania rakotwórczego, mutagennego i nie działa szkodliwie na rozrodczość. Szczególnie dokładnie analizowano możliwość działania rakotwórczego talku. Bezpieczeństwo stosowania talku zostało potwierdzone przez wiodące, rzetelne instytucje, w tym Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków FDA, Cosmetic Ingredient Review Expert Panel, National Toxicology Program (NTP) oraz World Health Organization. Wszystkie przeprowadzone do tej pory analizy potwierdzają, że talk, a więc również zasypki dla dzieci są bezpieczne.

W takim razie skąd doniesienia od rzekomej szkodliwości talku?

Zanim odpowiem na powyższe pytanie, należy Wam się omówienie typów badań epidemiologicznych, co pozwoli Wam zrozumieć moją odpowiedź.

Epidemiologia to „nauka o rozpowszechnieniu i o czynnikach warunkujących występowanie związanych ze zdrowiem, stanów lub zdarzeń w określonych populacjach oraz jako dyscyplina służąca do kontroli problemów zdrowotnych” (Last, 1988)

Wyróżniamy dwa główne rodzaje badań epidemiologicznych: badania retrospektywne oraz badania kohortowe (prospektywne).

Badanie retrospektywne polega na historycznej analizie zachowań pacjentów, u których stwierdzono daną chorobę. A więc w tych badaniach, badacz szuka w przeszłości prawdopodobnej przyczyny choroby. Z kolei pacjenci muszą pamiętać swoje zachowania nawet 20 lat wstecz. To powoduje, że badania retrospektywne charakteryzują się wysoką tendencyjnością oraz błędem systematyczny.

Z kolei badania kohortowe, zwane również badaniami długofalowymi zaczynają się od grupy ludzi zdrowych klasyfikowanych w podgrupy o różnym narażeniu na czynnik. Będący potencjalną przyczyną choroby. Określa się interesujące zmienne, mierzy i obserwuje, aby sprawdzić, w jakim stopniu zróżnicowane jest pojawianie się nowych przypadków choroby w grupie narażone i nienarażonej. W badaniach kohortowych występuje znacznie mniejszy błąd systematyczny niż w badaniach retrospektywnych.

Skoro wiecie już co to są badania retrospektywne oraz badania kohortowe, postaram się odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięły się doniesienia o rzekomej szkodliwości talku.

Doniesienia te pojawiły się po opublikowaniu wyników badań retrospektywnych (czyli tych mniej wiarygodnych), które sugerowały pewną zależność pomiędzy stosowaniem talku, a ryzykiem wystąpienia raka narządów rozrodczych u kobiet (głównie raka jajnika). Znaczną część badań dotyczących talku i raka jajnika wielu naukowców krytykowało za brak grupy kontrolnej. Co ważne, nie wszystkie badania retrospektywne wskazały na możliwy związek pomiędzy stosowaniem talku a występowaniem nowotworów.

Z kolei badania kohortowe, powszechnie uważane za wiarygodne, nie potwierdzają szkodliwego, rakotwórczego działania talku.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie ma żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że talk stosowany na skórę lub w okolicach intymnych może przedostać się do jajników lub innych narządów wewnętrznych. Nie są znane również żadne mechanizmy fizjologiczne, które mogłyby do tego doprowadzić.

Wspomniany wcześniej związek przyczynowy między stosowaniem talku, a występowaniem raka jajnika był dementowany przez wiele ośrodków naukowych m.in. przez Cancer Research UK (wiodącą organizację charytatywną na świecie, która wspiera badania nad rakiem) oraz Ovarcome (brytyjską organizację charytatywną działającą na rzecz chorych na raka jajnika).

Zasypki dla dzieci powodują raka? Nie!

Bibliografia:

http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/Ingredients/ucm293184.htm

Fiume MM et al (2015) Safety Assessment of Talc as used in cosmetics. International Journal of Toxicology 34 (supp1) 66S-129S

https://www.federalregister.gov/articles/2005/10/18/05-20729/national-toxicology-program-ntp-report-on-carcinogens-status-of-nominations-to-the-12th-report-on

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol93/mono93.pdf

http://www.ovacome.org.uk/information/risk-factors/

http://www.kosmopedia.org/bezpieczenstwo_kosmetykow/szkodliwe_skladniki_kosmetykow/

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/cancer-controversies/cosmetics-and-toiletries#Cosmetics2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge