Bezpieczne składniki kosmetyków – kto ocenia ich bezpieczeństwo?

Wielokrotnie pisałam Wam na temat oceny bzpieczeństwa kosmetyków, której dokonuje tzw. safety assessor, czyli ekspert ds. bezpieczeństwa kosmetyków (więcej na ten temat znajdziecie tutaj). Co więcej, w swoich postach często powołuję się na opinię Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwaa Konsumentów (SCCS), który przygotowuje opinie na temat bezpieczeństwa składników kosmetyków. Czym dokładnie zajmuje się Komitet? Kto należy do tego Komitetu? Przeczytajcie 🙂

Odpowiadając na te pytania pozwolę sobie przytoczyć publikację, która pojawiła się na stronie Komisji Europejskiej. Jest w niej wszystko świetnie wyjaśnione kim jest Komitet, które czuwa nad naszym bezpieczeństwem 🙂

„Nowe wyzwania, ta sama zasadnicza praca! Poznaj komitet naukowy, który pomaga usunąć „złe” składniki z naszych kosmetyków!

autor: Qasim Chaudhry, przewodniczący Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS)

Europa jest światowym liderem i głównym eksporterem w sektorze artykułów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Aby utrzymać to czołowe miejsce, europejskie kosmetyki muszą nie tylko być innowacyjne i konkurencyjne, lecz także spełniać surowe normy dotyczące bezpieczeństwa i jakości. Zarówno organy regulacyjne, jak i przemysł są zaangażowane w utrzymanie tych wysokich standardów, które stały się globalnym punktem odniesienia w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych.

Ocenę bezpieczeństwa składników kosmetycznych kontrolowanych zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kosmetyków przeprowadza Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) – niezależny komitet ekspertów z różnych krajów UE. Ocena jest gruntownym procesem. Musi uwzględniać właściwości składników produktu kosmetycznego, zakres prawdopodobnych dróg narażenia konsumenta na zagrożenia i potencjał w zakresie wszelkich negatywnych skutków. Przy ustalaniu bezpiecznych poziomów narażenia pod uwagę muszą być też brane grupy szczególnie wrażliwe i grupy wysokiego ryzyka.

W ostatnich latach przeprowadzanie tych ocen bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsze. Przepisy UE dotyczące kosmetyków zakazują od lipca 2013 r. testowania na zwierzętach oraz wprowadzania do obrotu produktów zawierających składniki testowane na zwierzętach. Dlatego też dane dotyczące bezpieczeństwa są coraz częściej pozyskiwane innymi metodami niewykorzystującymi zwierząt, takimi jak hodowle komórek czy modele obliczeniowe. Ponadto pojawiły się nowe formy składników, np. nanomateriały, w odniesieniu do których nie dysponujemy jeszcze wieloma wynikami badań, jeśli chodzi o ich potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Co więcej, organom publicznym i przemysłowi kosmetycznemu trudno jest nadążać za zmianami w obowiązujących przepisach, dlatego też SCCS publikuje różne wytyczne mające pomóc w przestrzeganiu norm. Wytyczne SCCS zawierają szczegółowe ramy oceny bezpieczeństwa kosmetyków w Europie i są regularnie poddawane przeglądowi w świetle rozwoju nowej wiedzy, narzędzi i technik. W ostatnim czasie Komisja opublikowała listę kontrolną dla wnioskodawców, aby pomóc im przy wysyłaniu kompletnej dokumentacji, a przy okazji zaoszczędzić czas i energię.

Działania komitetu pomagają Komisji w podejmowaniu decyzji, czy pozwolić na stosowanie danego składnika w produktach kosmetycznych, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Celem jest ograniczenie lub całkowite zakazanie stosowania jakichkolwiek szkodliwych składników w kosmetykach, w szczególności tych, które mogą być rakotwórcze, mutagenne, szkodliwie wpływające na rozrodczość lub które mogą się gromadzić i utrzymywać w organizmie przez długi czas.

Prace komitetu nie są widoczne, ale mają wpływ na życie codzienne obywateli UE. Mało kto wie, że na przykład na każdą farbę do włosów dopuszczoną do stosowania w Europie przypada niemal dwa razy tyle tego rodzaju produktów zakazanych na podstawie opinii SCCS. Zakończył się właśnie pierwszy rok nowej pięcioletniej kadencji komitetu, w skład którego wchodzą zarówno nowi, jak i ponownie mianowani członkowie i któremu mam zaszczyt przewodniczyć. Wspólnie mamy bogate doświadczenie naukowe i solidną wiedzę i cieszymy się, że możemy udostępniać je dla dobra społeczeństwa.”

Więcej informacji na temat Komitetu znajdziecie pod linkiem: https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_en

Mam nadzieję, że ten pomoże Wam zrozumieć na czym polega praca SCCS 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge