Konserwanty w kosmetykach one more :)

Kolejny raz biorę na „tapetę” konserwanty w kosmetykach! Komisja Europejska przygotowała świetną infografikę w ramach edukowania konsumentów w kwestii zasadności stosowania konserwantów w kosmetykach. Nic dodać, nic ująć, dlatego bez zbędnych słów zamieszczam całą infografikę 🙂 Więcej na temat konserwantów przeczytasz tutaj i tutaj.

Preservaitves in cosmetics one more! The European Commission prepared a great infographic as part of consumer’s education concenring the preservatives in cosmetics. I have nothing to add to them. More about preservative you can find here and here.

infograph_preservatives_obraz

2 thoughts on “Konserwanty w kosmetykach one more :)

  1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy zmieniło się coś w kwestii klasyfikacji formaldehydu? Czy może on być stosowany jako utwardzacz w odżywkach do paznokci i jako konserwant. Jedyna pozytywna opinia, którą odnalazłam jest z listopada 2014 roku, natomiast zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2016r. miał obowiązywać zakaz stosowania ze względu na klasyfikację formaldehydu (Rozp. CLP).

    1. Witam serdecznie 🙂

      Na dzień dzisiejszy formaldehyd może być stosowany w produktach do utwardzania paznokci w stężeniu max. 5%. Tak jak wspomniałaś formadehyd otrzymał ponowną klasyfikację jako CMR kat. 1B. W lutym 2015 Komisja przedstawiła projekt zmiany regulacji stosowania formaldehydu, w oparciu o opinię SCCS, który dopuszcza dalsze stosowanie formaldehydu w produktach do utwardzania paznokci w stężeniu max. 2,2%. Podczas konsultacji publicznych jeden z krajów członkowskich zgłosił Komisji obecność na rynku zamienników dla formaldehydu, co oznacza, że składnik nie spełnia wymagań dot. kryteriów wyłączenia dla CMR (art.15 rozporządzenia 1223/2009). Jednocześnie kilka innych Państw Członkowskich sprzeciwiło się dopuszczeniu formaldehydu do dalszego stosowania w produktach do utwardzania paznokci również ze względu na obecność zamienników. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy jak wygląda przyszłość formaldehydu. Część Państw Członkowskich naciska na wprowadzenie całkowitego zakazu. Niemniej jednak dyskusja nadal trwa, zbierane są dane dotyczący substancji alternatywnych dla formaldehydu.

      Pozdrawiam 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge