DMDM Hydantoin – what is it?

DMDM Hydantoin to składnik konserwujący szeroko stosowany w kosmetykach. W internecie znajdziemy szereg informacji o jego potencjalnej szkodliwości. Przypisuje się mu m.in. działanie rakotwórcze, uczulające, a także wpływ na gospodarkę hormonalną. Czy rzeczywiście DMDM Hydantoina jest toksyczna? Sprawdźmy!

DMDM Hydantoin is a preservative, widley used in cosmetics. On the internet we can find a lot of information that DMDM Hydantoin is harmful. Hydantoin is suspected of being carcinogenic, sensitization and endocrine modulation.  Does the DMDM Hydantoin is really toxic for us? Let’s check!

DMDM Hydantoin – co to jest?

DMDM Hydantoina jest białym, krystalicznym ciałem stałem. W kosmetykach jest stosowana w celu konserwowania produktu, a więc główne zadania DMDM Hydantoiny to ochrona kosmetyku przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym używaniu  go (więcej o konserwantach przeczytasz tutaj i tutaj).

DMDM Hydantoin – co mówi prawo?

DMDM Hydantoina jest prawnie dozwolona do stosowania w kosmetykach (więcej na temat prawa kosmetycznego przeczytasz tutaj). Znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w kosmetykach (rozporządzenie 1223/2009, załącznik V/33). Maksymalne dopuszczalne stężenie DMDM Hydantoiny w kosmetyku nie może przekroczyć 0,6%. Jak już wcześniej podkreślałam (klik) wszystkie konserwanty, które znalazły się na tej liście, przeszły bardzo rygorystyczną i wnikliwą ocenę toksykologiczną.

DMDM Hydantoin – co możemy przeczytać w internecie i prasie?

W wielu nierzetelnych mediach możemy znaleźć informacje, że DMDM Hydantoina jest szkodliwa, bo uwalnia niebezpieczny formaldehyd. Jak pisałam wyżej, DMDM Hydantoinie przypisuje się działanie rakotwórcze, uczulające, przyspieszające starzenie się skóry, a także zaburzanie gospodarki hormonalnej.

Czy powinniśmy unikać kosmetyków zawierających DMDM Hydantoinę?

Absolutnie nie 🙂 Konserwant ten nie stanowi dla nas zagrożenia.

DMDM Hydantoina stosowana w kosmetykach jest dla nas całkowicie bezpieczna. Potwierdza to amerykański zespół ekspertów Cosmetics Ingredient Review (CIR) Panel Expert. Jest to zespół wykwalifikowanych, niezależnych ekspertów (głównie toksykologów) którzy działają na podstawie określonych procedur mając na uwadze bezpieczeństwo stosowanych substancji i kosmetyków.

W takim razie skąd doniesienia o potencjalnej szkodliwości DMDM Hydantoiny?

DMDM Hydantoina jest składnikiem uwalniającym formaldehyd, który z kolei jest składnikiem sklasyfikowanym jako rakotwórczy i mutagenny (klik). Tylko, że ta klasyfikacja dotyczy czystego formaldehydu, a nie DMDM Hydantoiny. Co prawda DMDM Hydantoina jako składnik uwalniający formaldehyd może wykazywać właściwości mutagenne, jednak w stężeniu zdecydowanie wyższym niż stężenie stosowane w kosmetykach.  Badania kliniczne wykazały również, że składnik może powodować co najwyżej przejściowe podrażnienie skóry u osób wrażliwych.

Eksperci CIR podkreślają, że ilość DMDM Hydantoiny, jaka jest stosowana w kosmetykach jest dla całkowicie bezpieczna, także nie bójmy się używać kosmetyków, które w swoim składzie mają DMDM Hydantoinę! 🙂 

***

DMDM Hydantoin – what is it?

DMDM Hydantoin is white, crystalline solid. In cosmetics is widely used as a preservative, that prevents or retards microbial growth, thereby protecting cosmetics from spoilage. More about preservatives you can find here and here (but sorry, this is only in polish :()

DMDM Hydantoin – legal ground

DMDM Hydantoin is permitted (legally) to use in cosmetics. It is placed on the list of preservatives which cosmetics products may contain (Regulation 1223/2009, annex V/33). DMDM Hydantoin may be used in cosmetics at a maximum concentration of 0,6%. All preservatives placed on regulation have undergone a very rigorous and thorough toxicological assessment.

DMDM Hydantoin – what can we find on the internet and the press?

On the internet we can find a lot of information that DMDM Hydantoin is dangerous for human because it is formaldehyde – releaser. As I mention above, DMDM Hydantoin is suspected of being carcinogenic, sensitization, endocrine modulation and increasing the skin aging.

So, should we avoid cosmetics that contain the DMDM Hydantoin?

Certainly not 🙂 DMDM Hydantoin is a safe for consumers as a preservatives in cosmetics.

The Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel reviewed the safety of DMDM Hydantoin in cosmetics and concluded that it is safe as a cosmetics ingredient in the present practises of use. The Cosmetic Ingredient Review Expert Panel consists of independent experts in dermatology, toxicology, pharmacology and veterinary medicine.

So why reports of the potential toxicity of DMDM Hydantoin?

DMDM Hydantoin is a formaldehyde releaser. Formaldehyde is classified as a carcinogenicity and mutagenicity. BUT this classification concerns only free formaldehyde, not DMDM Hydantoin. The CIR Expert Panel noted that DMDM Hydantoin is a formaldehyde donor in aqueous media. They attributed positive results in some in vitro mutagenicity studies to formaldehyde release. BUT in these studies, the concentrations of DMDM Hydantoin tested were higher than those used in cosmetics, likely resulting in much higher concentrations of formaldehyde than found in products. Clinical studies revealed some observations of skin irritation properties but only in people with sensitive skin.

The CIR Expert Panel concluded that DMDM Hydantoin is safe as a cosmetics ingredient. Let us not be afraid to use cosmetics with DMDM Hydantoin 🙂

4 thoughts on “DMDM Hydantoin – what is it?

  1. Bardzo fajny blog 🙂
    Ostatnio czytałam dużo eko stron, z których wynika, że lepiej nie stosować żadnych kosmetyków ani środków czystości, bo są trujące, a Twój blog trochę mnie uspokaja;)
    Czy mogłabyś coś napisać proszę o substancjach zapachowych (opisywanych w składzie kosmetyków jako „parfum”, „fragrance” etc. Naczytałam się, że są najmniej zbadane ze wszystkich składników, a przy tym silnie toksyczne.

    Czy to prawda?

    1. Super! Własnie o to mi chodziło, żeby przekazać za pomocą bloga konkretną dawkę rzetelnej! wiedzy na temat bezpieczeństwa kosmetyków 🙂 Jeśli chodzi o substancje zapachowe to na szybko mogę napisać, że wszystkie stosowane w kosmetykach substancje zapachowe muszą posiadać certyfikat IFRA, aby cały kosmetyk mógł przejść pozytywną ocenę bezpieczeństwa. IFRA to ogólnoświatowe stowarzyszenie reprezentujące wiodących producentów substancji zapachowych. Ustanawia ono standardy bezpiecznego użytkowania i produkcji substancji zapachowych i tworzy kodeks dobrych praktyk, który dba o bezpieczeństwo konsumentów i ochronę środowiska. Zespoły ekspertów IFRA zbierają i analizują wszystkie dostępne, publikowane i niepublikowane informacje o substancjach zapachowych i na tej podstawie formułują swoje standardy. Jedyne co może wywołać substancja zapachowa to przejściowe podrażnienie i uczulenie, ale to jest reakcja na tyle osobnicza, że nie da się jej wyeliminować. Więcej na temat substancji zapachowych postaram się napisać w kolejnym poście 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge